Flameshot; ta skärmdumpar för Windows, Linux och macOS

Flameshot är en applikation som låter dig ta skärmdumpar (”screenshot”), med en hel del utökad funktionalitet jämfört med de verktyg som följer med operativsystemet. Du kan enkelt anpassa gränssnittet vad gäller färger, knappar och tangentbordsgenvägar. Applikationen utvecklas aktivt.

Några av de många funktionerna i Flameshot:

  • Anpassa gränssnittet vad gäller färger, knappar och tangentbordsgenvägar
  • Redigera skärmdumparna i applikationen, lägg till pilar, text och annan grafik
  • Ladda upp skärmdumparna direkt till onlineplattformar
  • Kan användas från prompten (kommandotolken, CLI)

Större delen av applikationen är också översatt till svenska.

Flameshot webbplats
Flameshot på GitHub