Alternativ till stängda plattformar

Här hittar du en mer direkt förteckning över öppna alternativ till proprietära ”lösningar”, kommersiella produkter och tjänster. En förutsättning för att de t ex skall vara bra att använda ur GDPR-perspektiv är ju att de driftas inom EU på ett korrekt sätt. Se även Katalog för en förteckning över öppna applikationer och tjänster.

Ett tips är att du anlitar ett företag med gedigen kunskap om, och lång erfarenhet av att drifta öppna applikationer och plattformar för tjänster som dessa.

Facebook, Twitter Mastodon
Google Analytics, Adobe Analytics, Hotjar Matomo, Plausible
Google Translate LibreTranslate
Google Drive Nextcloud, ownCloud
Google Photos Lychee, MediaCMS, Photoview, LibrePhotos
OneDrive Nextcloud, ownCloud
Dropbox Nextcloud, ownCloud
Microsoft Office LibreOffice
Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Authy, Duo 2FAS
Microsoft Project Redmine, Taiga
Slack Mattermost, Matrix
Teams Mattermost, Jitsi, Matrix
WhatsApp, Facebook Messenger, Google Duo, Google Chat, Discord, KIK, Viber, Telegram, Snapchat, WeChat, Skype Signal, Matrix, SimpleX Chat
Firebase Appwrite
Blogger WordPress
SharePoint, EpiServer, Optimizely, Sitevision, Magento (Adobe Commerce) WordPress, Drupal, Grav, django CMS, Ghost, dotCMS, Umbraco, Neos CMS, Statamic, DokuWiki, wiki.js Att byta verktyg och plattform för en webbplats är ofta mer än att ”bara byta” då det är lätt att det konstrueras beroenden mellan ”webbplattformen” och ”andra system”, men det går i princip alltid att uppnå alla kravställningar med öppna verktyg.
Google Keep, Evernote, Microsoft OneNote Joplin, Plainpad
vscode VSCodium
Windows Linux Beroende på vad du använder datorn till så kan Linux i många fall enkelt ersätta Windows. Det finns självklart saker som inte fungerar särskilt bra i Linux, men betydligt fler skulle förmodligen kunna använda Linux istället för Windows.
Chrome, Edge, Internet Explorer, Safari, Opera Firefox, Brave
YouTube, Vimeo MediaCMS, PeerTube
Adobe Illustrator, Affinity Designer Krita
Adobe Photoshop, Paintshop Pro, Affinity Photo GIMP
Adobe Lightroom Darktable
GitHub GitLab, Gitea
Notepad, WordPad Notepad++