Offentliga pengar, offentlig kod!

Varför skapas stängda lösningar med skattemedel? Uttrycket ”Public Money, Public Code” betyder, lite förenklat, att lösningar som tagits fram med offentliga pengar, dvs skattemedel, skall …

Läs mer

2FAS, en öppen 2FA-applikation

2FAS är en öppen 2FA-applikation som kan användas där du idag använder t ex Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Authy, Duo m fl. 2FA står för …

Läs mer