Invidious, ett öppet front-end till YouTube

Invidious är ett öppet front-end till YouTube som möjliggör nyttjande av YouTube för streaming av videomaterial utan att tittarna blir spårade av Google.

Det finns även ett REST-API för utvecklare med dokumentation. Det finns idag öppna Invidious-sajter du kan använda om du inte vill hantera din egen instans.

Självklart måste du ändå själv avgöra om du faktiskt kan lägga ditt videomaterial i YouTube-miljön (GDPR, integritet, osv), men med Invidious så slipper dina besökare och tittare blir spårade av YouTube/Google varje gång de vill titta på ett klipp.

Invidious webbplats
Invidious på GitHub