Konvertera dokument med Pandoc

Pandoc är ett öppet verktyg för att konvertera dokument mellan olika format. Pandoc har stöd för väldigt många format, både att konvertera från och att konvertera till; commonmark, csv, docbook, docx, dokuwiki, epub, html, odt, rtf, textile m fl. Pandoc kan också användas till att skapa PDF-dokument från en del format.

Pandoc är skrivet i Haskell och finns som färdigbyggd applikation för Linux, macOS, Chrome OS och Windows. Det finns även tillägg för Emacs och Vim med stöd för Pandoc.

Pandoc webbplats
Pandoc på GitHub