Darktable, ett öppet alternativ till Lightroom

Darktable är ett öppet och kostnadsfritt alternativ till applikationer som Adobe Lightroom; för redigering, justering, hantering och konvertering av bilder. Det finns naturligtvis även andra alternativ till Lightroom.

Darktable har kommit en lång väg sedan början och har nu stöd för t ex GPU-accelererad bildhantering, stöd för flera RAW-format, professionell färghantering och stöd för HDR. Applikationen finns översatt till flera språk och är tillgängligt för Linux, MacOS, BSD, Windows och Solaris/Gnome.

Det är ibland en jobbig process att förändra sitt arbetsflöde, särskilt när det innebär stora förändringar i funktionalitet och inställningar; men jag tycker absolut du skall kika på Darktable 🤘🏻😊

Darktable:s webbplats
Darktable på GitHub

Här hittar du en förteckning över andra öppna applikationer för bild- och grafikhantering: pixls.us/software

 

Se också

Lämna en kommentar