Plainpad, ett enkelt sätt att hantera anteckningar

Det finns mängder med ”anteckningsapplikationer” eller ”applikationer för anteckningar”. Många är gratis och/eller billiga och kommer med en mängd funktioner. Det kan dock vara svårt att veta exakt hur och var dina anteckningar lagras. Sedan finns det en del öppna alternativ som har fokuserat på att de är öppna lösningar och att de skall vara okomplicerade att använda. Jag skulle säga att Plainpad tillhör den senare kategorin.

Huruvida Plainpad är en bra ersättare till t ex Google Keep är svårt att svara på, det beror ju som alltid på vilken funktionalitet du som användare tycker är viktigast. Plainpad är i alla avseenden en okomplicerad och öppen applikation för anteckningar.

Plainpad har en intressant fördel som inte är så vanlig än bland webbapplikationer; den kan spara anteckningar du gör lokalt och sedan synkronisera det med den server du installerat på en säker plats på Internet. Personen bakom Plainpad, Alex Tselegidis, är en aktiv utvecklare som svarar på frågor och aktivt korrigerar fel i sina applikationer. Han har flera andra öppna källkods-projekt.

Plainpad webbplats
Plainpad på GitHub