GitHub:s ReadME-projekt

Kodning, utveckling och programmering ses vanligtvis som en ensam aktivitet, men det är faktiskt världens största gemenskapsinsats som leds av underhållare av öppen källkod, bidragsgivare och grupper. Dessa obesjungna hjältar lägger ner många och långa timmar på att bygga mjukvara, åtgärda problem, svara på frågor och hantera grupper.

ReadME-projektet är en del av GitHubs pågående ansträngning för att förstärka rösterna från utvecklargemenskapen. Det är ett växande utrymme för utveckling och utvecklare, där man kan engagera sig i gemenskapen och utforska berättelserna, utmaningarna, tekniken och kulturen som omger världen med och av öppen källkod.

ReadME webbplats (engelska)