Sammanställning av bestämmelser om säkerhetsskydd

Sammanställning av bestämmelser om säkerhetsskydd.

Excel-filen innehåller paragraferna i säkerhetsskyddslagen, säkerhetsskyddsförordningen, Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd och Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänsten. Den kan användas för att t ex genomföra nulägesanalyser om den egna organisationens efterlevnad av bestämmelserna. Bilagor samt övergångsbestämmelser har inte tagits med. Kontrollera alltid mot gällande författning.

Skapad av Kim Hakkarainen.

Länk till dokumentet: blogg.mrpoyz.net/filer/sakerhetsskydd.xlsx

Filen omfattas av CC BY 4.0-licensen. Du får kopiera, vidaredistribuera, bearbeta filen och dess innehåll oavsett medium eller format för alla ändamål, även kommersiellt. Excel-filen är genererad av ett Python-skript som hämtar bestämmelserna från en databas. Biblioteket openpyxl används för att skapa Excel-filen.