Snapdrop, skicka och ta emot filer i din webbläsare

Snapdrop är en öppen så kallad ”progressiv webbapplikation” (eng. PWA) som låter dig skicka och ta emot filer direkt i din webbläsare.

Du och din motpart öppnar Snapdrop i era webbläsare och väljer sedan vilka filer ni vill skicka mellan varandra. Applikationen är skriven i Javascript och använder WebRTC/WebSockets för att kommunicera. Smart, snabbt och okomplicerat.

En stor fördel med Snapdrop och liknande lösningar är att filerna du/ni skickar/tar emot inte hanteras av någon mellanhand. En ”nackdel” är såklart att både sändare och mottagare behöver vara tillgängliga och online.

Snapdrop webbplats
Snapdrop på GitHub

Snapdrop är utvecklat av Robin Linus.