Appwrite, ett öppet alternativ till Firebase

Appwrite är ett öppet alternativ till Google:s Firebase-tjänst. Med Appwrite får du ett gränssnitt mot flera tjänster så som databas, autentisering, användare, lagring och händelser. Allt hanteras av ett REST-API, sett från klientsidan.

Två fördelar med Appwrite över Firebase är att det är öppet och att du kan drifta det själv, i egen eller GDPR-säker miljö inom EU. Appwrite klassificeras som ”BaaS” (”Back-end-as-a-Service”).

Appwrite webbplats
Appwrite på GitHub
Appwrite på Twitter