Mullvad, en öppen svensk VPN-lösning

Mullvad är en öppen svensk VPN-lösning med tydlig, rak och enkel prissättning. Mullvads VPN-tjänst lanserades 2009. Källkoden som Mullvad baserar sin lösning på är öppen och finns tillgänglig att hämta från olika ställen på webben.

Varför skall du använda en VPN-tjänst? Det finns många svar på den frågan, men det finns bra information om detta på webben om du söker lite, bl a på Mullvads egen webbplats. Kort förklarat kan det beskrivas som att en VPN-tjänst låter dig surfa på webben och använda Internettjänster utan att bli kartlagd; kartlagd av din ISP (Internetleverantör), kartlagd av Google, Microsoft, Apple och Amazon, m fl.

En annan möjlighet med en VPN-tjänst är att nyttja tjänster, eller ett tjänsteutbud, som enbart är tillgängliga i en viss geografisk region.

Mullvad VPN finns tillgänglig för Windows, macOS, Linux, iOS, Android och Firefox.

Mullvad webbplats
Mullvad på GitHub