GitLab, ett öppet och fulländat verktyg för utvecklare

GitLab är ett öppet och fulländat verktyg för utvecklare, grupper av utvecklare och projektledning för utveckling. Det används primärt för att hantera kod, och processen runt kodning och utveckling. Man skulle kunna kalla GitLab för en komplett DevOps-plattform. Det går också utmärkt att använda GitLab för ren projektledning, även om det finns bättre öppna verktyg för detta, som t ex Redmine.

GitLab är ganska likt GitHub, då båda baseras på användningen av verktyget git, men med två stora skillnader:

  1. GitLab är både en molnplattform och något du kan drifta i egen miljö eller ”on-prem” som det också kallas
  2. GitLab är öppen källkod

Huruvida GitLab är bättre än GitHub beror lite på dina behov. Båda har fördelar och nackdelar. Om du inte har något emot att drifta plattformen själv så skulle jag säga att GitLab är det bättre alternativet. Det finns många jämförelser på webben, om du söker på t ex ”GitLab vs GitHub”. En stor anledning till att en del flyttade sina projekt från GitHub till GitLab var att Microsoft köpte GitHub, vilket man trodde skulle innebära försämringar för själva plattformen. Denna rädsla har, än så länge, visat sig vara obefogad.

GitLab erbjuder en paketering som kallas OmniBus, vilket medger relativt okomplicerat underhåll av produkten om du väljer att drifta den i egen miljö. Du kan också skaffa dig en egen instans/server hos ett drift-/hostingföretag som t ex WebbPlatsen, om du inte vill underhålla en GitLab-miljö själv.

GitLab webbplats
GitLab på GitHub

 

Se även