Gitea, ett lättare och öppet alternativ till GitHub

Gitea är ett lättare och öppet alternativ till GitHub som kan driftas i de flesta miljöer och på de flesta servrar. Gitea är utvecklat i språket Go och fungerar på många plattformar, inklusive Windows, macOS, Linux, ARM, etc.

Gitea tillhör familjen ”centraliserad lagring och hantering av mjukvaruutvecklingsprojekt”, så som GitLab, GitHub, m fl. Av dessa tre är Gitea förmodligen det som kräver minst systemresurser. Både Gitea och GitLab är öppen källkod och kan driftas i egen, eller annan GDPR-säker, miljö; samtliga kan användas med Git.

Gitea webbplats
Gitea på GitHub

 

Se även