Codiact, en öppen kunskapsplattform

Codiact är en öppen kunskapsplattform som möjliggör skapande av ”frågor och svar”-communities; dvs ett ställe där frågor av en viss typ kan besvaras av olika människor. En annan beskrivning skulle kunna vara ”en dynamisk kunskapsbas” eller en sk ”knowledgebase”. Eller som Codiact själva säger: The Open Source Q&A Platform

Med Codiact skapas först en struktur för vilka ämnen som hanteras/diskuteras och därefter kan besökare ställa frågor. Frågorna kan besvaras och svaren kan betygsättas. För dig som känner till Stack Exchange så är det ett bra exempel på hur Codiact fungerar. En stor skillnad är dock att du kan drifta Codiact själv eller be någon göra det åt dig, för att t ex leva upp till kravställningar som GDPR m fl.

Jämfört med en statisk kunskapsbas eller Wiki så har plattformar den fördelen att medlemmar/användare själva kan interagera med frågorna och föreslå lösningar/svar.

Codiact kan också med fördel används för ”stängda” eller ”interna miljöer” som ett företag, organisation och/eller förening.

Codiact webbplats
Codiact på GitHub