Open-Meteo, ett öppet API för väder

Open-Meteo är ett öppet så kallat API för väder. Det är gratis att använda för icke-kommersiellt bruk och samlar väderdata från en rad olika nationella vädertjänster. Att göra API-anrop är relativt enkelt och kräver egentligen enbart geografiska koordinater. Du kan också anpassa vad som skickas tillbaka genom att skicka med ett antal parametrar.

Det går också att testa Open-Meteo på deras webbplats genom att söka fram en plats och lägga till eventuella parametrar för att utöka svaret.

Open-Meteo webbplats
Open-Meteo på GitHub
Open-Meteo API-dokumentation