WonderCMS, ett öppet och mikroskopisk litet CMS

WonderCMS är ett så kallat ”CMS-verktyg” eller innehållshanteringssystem. Plattformen är en av de minsta i sin kategori och är utvecklat i skriptspråket PHP. WonderCMS kräver lite tekniska kunskaper att installera, men är i övrigt otroligt lätt att använda.

Målet med WonderCMS är inte att på något sätt konkurrera med fullfjädrade plattformar som WordPress, Craft CMS, Drupal m fl. Det finns några tillägg och teman som utvecklats för WonderCMS, men i övrigt kan man inte förvänta sig alltför komplex funktionalitet.

WonderCMS kräver ingen databas-server utan lagrar istället innehåll på sidor i textfil i .json-format. Vi har testat WonderCMS i en PHP-miljö med 32MB minne utan några som helst problem. Du hittar vår testmiljö på wondercms.oppetmoln.se

WonderCMS webbplats
WoncerCMS på GitHub