Redmine

Redmine är ett öppet och webbaserat projektverktyg med stöd för ärendehantering, källkodsverktyg, forum, dokument och anteckningar. Den första versionen av Redmine släpptes 2006 av Jean-Philippe Lang som fortfarande är den huvudsaklige utvecklaren. Redmine är skrivet i Ruby och använder Ruby on Rails. Till en början kan Redmine verka lite rörigt, men är förhållandevis okomplicerat när man väl använt det ett tag.

Det finns en hel del tillägg (plugin) och teman till Redmine, både kostnadsfria och kommersiella, som gör det möjligt att ändra utseende och utöka funktionaliteten ytterligare. För att drifta Redmine själv krävs en webbservermiljö med stöd för Ruby som t ex Passenger eller Puma. Då drift av Redmine är relativt okomplicerat så går det ofta att hitta en leverantör som kan göra det i en isolerad och säker miljö.

Kortfattad summering av funktioner i Redmine

 • Stöd för flera projekt i en och samma miljö
 • Flexibel rollbaserad behörighetshantering
 • Flexibel ärendehantering
 • Gantt-schema och kalender
 • Dokument- och filhantering
 • Separat wiki för varje projekt
 • Separat diskussionsforum för varje projekt
 • Tidrapportering
 • Stöd för versionshanteringsystem (SVN, CVS, Git, Mercurial och Bazaar)
 • Stöd för flera språk (däribland svenska)
 • Stöd för tvåfaktorsautentisering (2FA)

Det finns mycket mer funktionalitet än vad listan ovan innehåller!

Redmine har två huvudsakliga avgreningar (”forks”): ChiliProject och OpenProject. ChiliProject är inte längre aktivt, men OpenProject utvecklas och underhålls fortfarande.

Jag har själv använt Redmine under en längre tid och är väldigt imponerad av hur stabilt och välfungerande det är.

Redmine: www.redmine.org
OpenProject: www.openproject.org

Se även Taiga, ett öppet, webbaserat och agilt projektverktyg

 

Redmine-logotypen i detta inlägg skapades av Martin Herr. © 2009 Martin Herr. Se denna länk för mer information.