Taiga, ett öppet, webbaserat och agilt projektverktyg

Taiga är ett öppet, webbaserat och agilt projektverktyg. Taiga kan anpassas för att bättre passa ert arbetsflöde och har stöd för bl a Kanban.

Applikationen består av olika moduler som interagerar med varandra. Dessa moduler är uppdelade så att man antingen kan drifta dem i en och samma miljö eller dela upp det på olika serverinstanser för att på så sätt fördela belastning, säkerhet, osv.

Att hitta ett projektverktyg som passar just dina behov är inte alltid lätt. Det finns många bra och öppna verktyg för detta, t ex Redmine, och ibland krävs kanske att man förändrar sitt sätt att arbeta för att få ut maximalt av verktyget.

Taiga webbplats
Taiga på GitHub

 

Se även Redmine