Öppet Moln finns nu på Matrix(.org)

Vi tycker ju om öppen källkod och öppna plattformar, så vi tänkte det var bra om vi var nåbara via matrix.org också. Ni når oss på #oppetmoln:matrix.org. För er som inte vet vad Matrix är så kan jag varmt rekommendera att ni läser på matrix.org.

Till en början liknande Matrix mest en gräsrotsrörelse för enkel och säker kommunikation. De flesta applikationer (klienter) var väldigt basala och många fanns bara som rena textapplikationer. Mycket har hänt sedan dess och det finns nu väldigt trevliga klientapplikationer för många operativsystem.

En stor fördel med Matrix är att det går att integrera Matrix med många andra informationstjänster.

Matrix (webbplats)
Element (matrixklient) webbplats