DokuWiki, en öppen och stabil Wiki-plattform som inte kräver databas

Från Wikipedia:

En wiki, från hawaiiska wiki, ”snabb”, är en sökbar webbplats där sidorna enkelt och snabbt kan redigeras av besökarna själva via ett webbgränssnitt. Ändringar publiceras omedelbart, utan att fördröjas av granskningsförfaranden. Uppmärkning av länkar, typografi och annan formatering görs antingen med ett speciellt märkspråk, som kallas wikikod och som avses vara enklare att använda än HTML, eller genom WYSIWYG-redigering. Den mest spridda wikin är uppslagsverket Wikipedia, som finns i ett stort antal olika språkversioner.

Rent allmänt stämmer den beskrivningen ganska väl, men många Wiki-plattformar kan också användas i kontrollerade miljöer med begränsad eller ingen åtkomst till redigering. Det går alltså utmärkt att använda Wiki-plattformar som publiceringsverktyg för intranät, allmänna webbplatser, kunskapsbaser, online-dokumentation, osv.

En stor fördel med DokuWiki över många andra Wiki-plattformar är att den inte kräver tillgång till en databasserver för lagring av innehåll. Det underliggande filsystemet används istället för att lagra Wiki-innehållet. Detta gör DokuWiki väldigt billigt att drifta eftersom resurskraven är väldigt låga.

DokuWiki är skrivet i PHP och utvecklas fortfarande aktivt. Det finns både tillägg (plugin) och teman som kan användas för att förändra och förbättra funktionalitet och utseende.

Jag har mångårig erfarenhet av att använda DokuWiki och tycker att plattformen har en bra avvägning mellan användarvänlighet och funktionalitet. DokuWiki är en väldigt stabil och mogen Wiki-plattform. Att bytta upp ett

DokuWiki webbplats

 

Se även