Neos CMS, en öppen och visuell publiceringsplattform

Neos CMS är en öppen publiceringsplattform med fokus på det visuella sättet att arbete utifrån principen WYSIWYG (”What You See Is What You Get”).

Större delen av Neos CMS är skrivet i PHP och Javascript. Neos CMS har stöd för ett flexibelt mallsystem, likt HTML, som kallas Fluid. Det är förhållandevis enkelt att skapa flera sajter (”multi-site”) i en och samma instans av Neos CMS. Basen för Neos CMS är ramverket Flow.

Det finns också många färdiga integrationer i Neos CMS, bl a Nextcloud, ownCloud, Font Awesome, Unsplash, Matomo m fl.

Det är lätt att stirra sig blind på de lite större namnen för öppna publiceringsplattformar, t ex WordPress, men Neos CMS visar med all tydlighet att det finns många andra bra och öppna alternativ.

Neos CMS webbplats
Neos CMS på GitHub