Databunker, en öppen lösning för GDPR-säker lagring av kundinformation

Databunker är en öppen lagringslösning för person- och kundinformation som hjälper företag att följa GDPR. Det finns API:er för utvecklare som låter dem lagra och hämta data på ett säkert sätt. Alla poster som lagras i Databunker är krypterade. Varje gång ett API-anrop utförs så skapas spårningsinformation (”audit log”).

Databunker har också ett användargränssnitt som låter personer (”data subjects”) utföra personintegritetsförfrågningar, t ex ”begäran att bli glömd”, korrigering av data, hantera tillstånd för databehandling, osv.

Det finns även en ”Pro”-version som du kan läsa mer om här: privacybunker.io/databunker-pro

Databunker webbplats
Databunker på GitHub