LibreTranslate, ett öppet alternativ till Google Translate

LibreTranslate är ett öppet alternativ till Google Translate m fl.

Du kan använda sajten libretranslate.com för personligt bruk och för att utvärdera LibreTranslate, men huvudsyftet är att det installeras i din egen miljö. Det går även att använda LibreTranslate via ett s k API, vilket gör det möjligt att erbjuda översättningar i andra applikationer som sedan interagerar med LibreTranslate.

LibreTranslate använder sig av/bygger på Argos Translate som är en öppen plattform för översättning, skrivet i Python.

Med LibreTranslate skulle det vara en relativt enkel sak att tillhandahålla en GDPR-säker översättningsfunktion på t ex ett intranät för en arbetsplats eller utbildningsinstitution.

LibreTranslate webbplats
LibreTranslate på GitHub