PDFsam, ett öppet PDF-verktyg

PDFsam är ett öppet verktyg för bearbetning av PDF-dokument. Det möjliggör uppdelning och ihopslagning samt rotation och extrahering av sidor. Det finns tillgängligt för Windows, macOS och Linux.

Det finns även kommersiella versioner av PDFsam med ännu mer funktionalitet.

PDFsam är en lokalt installerad applikation, du behöver alltså inte ladda upp dina PDF-dokument till en molntjänst.

PDFsam webbplats
PDFsam på GitHub