Organisationer kräver att mjukvara och hårdvara kan återanvändas

I ett öppet brev till EU kräver Free Software Foundation Europe tillsammans med 37 organisationer och företag att man inom EU ser över lagstiftningen för att bättre möjliggöra återanvändning av både hårdvara och mjukvara. Motiveringen är att det skall förlänga livstiden på hårdvara som t ex mobiltelefoner och datorer. Nuvarande lagstiftning är från 2009 och saknar skrivningar för hantering av mjukvarulicenser.

 

 

The FSFE publishes an open letter, co-signed by 38 organisations and companies, to ask EU legislators for the right to install any software on any device, including full access to hardware. These rights support reusability and longevity of our devices. The alliance is composed of entities from environmental, economic, and technological sectors.

 

Läs hela artikeln här (engelska):
EU Ecodesign: 38 organisations demand the right to access and to reuse hardware