SimpleX Chat, en öppen och säker chatt

SimpleX Chat är en öppen och säker chatt utan krav på global identitet (telefonnummer, användarnamn, IP-adress, osv). SimpleX Chat anser sig vara säkrare än Signal, XMPP/Matrix och andra P2P-protokoll. Huruvida detta stämmer och huruvida du litar på SimpleX Chat är såklart upp till dig att bestämma.

Det finns såklart andra aspekter av en chatt-applikation eller kommunikationstjänst; användbarhet, grafisk design, tillgänglighet, osv. Säkerhet bör naturligtvis vara väldigt högt upp på kravlistan, men ibland behöver man göra avvägningen ”tillräckligt säker” om man samtidigt får en mängd bra funktionalitet på köpet.

På SimpleX Chat:s webbplats finns det förklaringar och jämförelser med andra tjänster och produkter.

SimpleX Chat webbplats
SimpleX Chat på GitHub

 

Se även: