NOSAD (Network Open Source And Data) Rekommendationer

NOSAD (Network Open Source And Data) har samlat in relevanta rekommendationer, artiklar, dokument, FAQ samt exempel på kravställningar att ta med vid upphandling av IT-system.

”Network Open Source and Data, förkortat NOSAD, verkar för öppna data och öppen källkod inom det offentliga. Nätverkets mål är att praktisk hjälpa och inspirera offentlig verksamhet att öka tillgängliggörandet och nyttjandet av öppna data och öppen källkod. Över 40 timmar inspelat material, 100 delade länkar och dokument, ca 500 personer medverkar i nätverket. Organisationer som har bidragit. Alla kan delta, dela och diskutera.”

NOSAD webbplats
NOSAD rekommendationer