OpenSearch, en öppen sökplattform

OpenSearch är en öppen sökplattform med rötter i Apache Lucene, Elasticsearch och Kibana. En sökplattform som OpenSearch låter dig bygga en ”sökmotor” som inte nödvändigtvis baseras på ”webbdata”. Källdata kan komma från loggfiler, egna databaser, intranät, publika webbplatser, osv.

Med OpenSearch kan datat sedan aggregeras, visualiseras och bearbetas. Det finns en mängd tillägg till OpenSearch som gör det möjligt att bygga ut och förändra plattformen.

OpenSearch webbplats
OpenSearch på GitHub