Offentliga pengar, offentlig kod!

Varför skapas stängda lösningar med skattemedel? Uttrycket ”Public Money, Public Code” betyder, lite förenklat, att lösningar som tagits fram med offentliga pengar, dvs skattemedel, skall …

Läs mer