Integrera Jitsi med Mattermost

Jitsi och Mattermost är två fantastiska öppna produkter som förbättrar möjligheter till effektiv kommunikation, men de är bra på olika saker. Med ett tillägg från Mattermost Marketplace så kan du enkelt integrera dem!

För att installera integrationen behöver du logga in i Mattermost med administratörsbehörighet. Därefter väljer du ”Marketplace” från menyn uppe till vänster. Sök efter ”Jitsi” och installera det tillägg (”plugin”) som visas.

Efter installation så kan du konfigurera ett antal inställningar, varav den viktigaste är adressen (URL) till den Jitsi du vill använda. Du behöver också aktivera tillägget (”Enable Plugin”).

När tillägget är installerat så kan användare enkelt skapa Jitsimöten genom kommandot

/jitsi <mötesnamn>

Se också