PeerTube, ett öppet alternativ till YouTube, Vimeo, mfl

PeerTube är ett öppet alternativ till plattformar som YouTube, Vimeo, m fl. Likt Mastodon, Pixelfed, och många andra lösningar så möjliggör PeerTube ”federerat data” utspritt över hela ”Fediversum”; till skillnad från centraliserade plattformar.

PeerTube används idag av företag, föreningar, EU och andra organisationer för att publicera videoströmmar (video, film, osv), både privat (internt inom organisationen och/eller företaget) och publikt. Plattformen kan driftas med ganska enkla medel men kan vara lite krånglig att konfigurera till en början. Behöver du hjälp med drift och konfiguration, så rekommenderar jag dig att vända dig till ett företag med kompetens på öppna lösningar.

PeerTube utvecklas aktivt och antalet publika och privata instanser växer för varje dag.

PeerTube webbplats
PeerTube på GitHub

Se även