EU lanserar pilotprojekt med Mastodon och PeerTube

EU har, i ett pilotprojekt, lanserat en egen social plattform i Mastodon-världen (”Fediverse”). Inlägg och annat material finns tillgängligt via ActivityPub-protokollet och kan nås från alla plattformar som har stöd för detta. Man har även lanserat en plattform i PeerTube-världen, EU Video. Plattformen finns på social.network.europa.eu Om du använder Mastodon …

Läs mer