wiki.js, en öppen Wiki-plattform

wiki.js är en öppen Wiki-plattform byggt med moderna komponenter som möjliggör snabbt skapande och underhåll av strukturerat innehåll.

Många förbiser ofta en Wiki-plattform när de tänker ”hemsida”, ”intranät”, ”kunskapsbas”, osv. Men Wiki-plattformar skall inte underskattas då de ofta är betydligt snabbare och mindre komplexa att använda än ”innehållsplattformar” (CMS) likt WordPress m fl. Det finns ingen anledning till varför en ”vanlig webbplats” inte skulle kunna skapas med en Wiki-plattform.

När de första Wiki-plattformarna lanserades, i tidernas begynnelse, så var tänket väldigt mycket att det var en ”community” som underhöll informationen, alla kunde redigera, osv. Detta har förändrats under tidens gång för att en Wiki skall kunna användas i bredare sammanhang med bättre säkerhet, bättre funktionalitet och bättre integrationer.

wiki.js webbplats
wiki.js på GitHub

 

Se även