Databunker, en öppen lösning för GDPR-säker lagring av kundinformation

Databunker är en öppen lagringslösning för person- och kundinformation som hjälper företag att följa GDPR. Det finns API:er för utvecklare som låter dem lagra och hämta data på ett säkert sätt. Alla poster som lagras i Databunker är krypterade. Varje gång ett API-anrop utförs så skapas spårningsinformation (”audit log”). Databunker …

Läs mer

Inkludera inte GDPR-osäkra externa resurser på din sajt

Många webbtjänster, webbsidor och ”webbappar” bygger idag på färdiga s k ramverk och paket. Dessa kan inkludera Javascript, typsnitt (”web fonts”), CSS och bilder. Ett vanligt sätt att använda dem är att inkludera dem från en extern källa som t ex Google, CDN, m fl. Gör inte det. Det är …

Läs mer