Appwrite, ett öppet alternativ till Firebase

Appwrite är ett öppet alternativ till Google:s Firebase-tjänst. Med Appwrite får du ett gränssnitt mot flera tjänster så som databas, autentisering, användare, lagring och händelser. Allt hanteras av ett REST-API, sett från klientsidan. Två fördelar med Appwrite över Firebase är att det är öppet och att du kan drifta det …

Läs mer

phpMyAdmin, administrera MySQL- och MariaDB-databaser

phpMyAdmin är en öppen webbapplikation, utvecklad i PHP, som används för att administrera och hantera MySQL– och MariaDB-databaser på ett enkelt, snyggt och funktionellt sätt. phpMyAdmin är ett verktyg som funnits länge, den första versionen släpptes redan 1998. phpMyAdmin kommer med funktioner för import och export av data, redigering av …

Läs mer