OpenSpeedTest, testa din bandbredd

OpenSpeedTest är ett öppet verktyg som används för att mäta din bandbredd och andra värden relaterade till din Internetanslutning.

Den kräver ingen lokalt installerad programvara. Det går även att inkludera OpenSpeedTest på en webbsida (”widget”). OpenSpeedTest är gratis att använda och kan även driftas på en egen server.

OpenSpeedTest webbplats
OpenSpeedTest på GitHub